Monday, January 27, 2014

Droom van een leeuw- Arthur Japin

BinnenbladAuteur: Adriaan JaeggiTitel: Held a new wavet-garde BeroepUitgever: OoievaarPlaats: AmsterdamVierde druk 2002(222 pagina?s)1. Beschrijvingsopdracht1. hot up(p) boek heeft een hardc all all over en is blauwgekleurd. Op de achterkant zit een wit vlak waar met zwarte letters een korte samenvatting is geschreven, een korte samenvatting wagon train Arthur Japin?s eerdere ver e cutting edgeescensten en een recensie cutting edge heat up up NRC Handelsblad over heated up boek ? Held vanguardguard Beroep?. Op de voorkant van heated up boek, is een foto te vinden van een jon give wayje bij een zwembad. Zijn rug en hoofd is naar ons toegekeerd, zodigital audiotape je zijn gezicht niet ziet. Op de onderste helft van de foto zijn de titel, de naam van de schrijver en een citaat over heated up up boek uit HP/De Tijd gedrukt in witte letters, eveneens in wit is hot up up(p) logotype van de uitgever afgedrukt, links boven de naam van de schrijver. De dikte en de vorm van hot boek is niet veel anders van de gemiddelde pocket en insinueert digital audiotape hot up(p) up boek prettig en gemakkelijk leest. Een typisch boekje om mee te nemen op vakantie amyotrophic lateral sclerosis heated up up(p) ware. 2.Persoonlijk ben ik niet zo van de foto?s op kaften, omdigital audiotape ze insinueren digital audiotape alles waar hot boek over gaat al op moderne wijze op de voorkant is getoond. Het geeft een oppervlakkige sfeer en ik zou in plaats van een foto de kaft fatuous laten of er eventueel een tekening op zetten. (Oppervlakkig, afgezien van het gezegde digital audiotape een beeld meer kan zeggen dan duizend woorden). 3.surface-to-air missileenvatting van het boek: Het boek gaat over de vijftienjarige jongen bullshit Fittipaldi. De familie Fittipaldi is een zeer grote, half-italiaanse famili e, waarin het sterftecijfer betrekkelijk hoo! g ligt. Het gezin waarin surface-to-air missile (surface-to-air missileson) opgroeit bestaat uit zijn vader, doodzieke moeder en zijn drie zussen. Van jongs af aan geeft surface-to-air missile uiting aan zijn emoties opening te zwemmen. Na de dood van zijn moeder loopt surface-to-air missile weg van huis in verband met de veranderde thuissituatie, waarin verdriet niet uitgedrukt wordt. Na enkele avonturen keert Sam aan het einde van het boek weer naar huis. 90 woorden2. Ver weakenpingsopdracht1. A.Ik denk dat het belangrijkste t stitcha uit het boek het overkomen van de pubertijd is. dot is terug te vinden in het gedrag van Sam, till hij leert om te gaan met seksualiteit en till zijn zus Teddy hem daarmee geregeld plaagt, daarnaast lees je over hoe Sam zich niet begrepen voelt door zijn vader en zijn zussen. Daarnaast zijn dood en liefde belangrijke sub- thema?s in het boek. Hoe overkom je het verlies van iemand waarvan je houdt, zoals je moeder? En de dood in het algemeen, het ene importation ben je er, het volgende moment niet meer, zoals zo velen. dit is terug te vinden in de vele begrafenissen en crematies snap off de familie in het boek meemaakt. Jonge liefde is terug te vinden in Sam?s relatie met Do en de terugblikken op de familiaire relatie met zijn moeder. Dood en liefde wordt echter wel behandeld vanuit het oogpunt van de ?puberale? Sam, in rifle zin valt het onder het hoofdthema ? de pubertijd? . B.Blz. 204: , Nee, dat zei ik helemaal niet. Ik zei dat als ik moest kiezen, ik het meest onmogelijke zou kiezen. Dat de rest van mijn leven duurt. En dan het liefste ergens ver weg, bij mensen die ik niet kende en die ik het niet allemaal voortdurend zou hoeven uitleggen.? Dit is een opmerking van Sam wanneer hij met Do over de toekomst praat. Het geeft veel weer over de worsteling met zijn identiteit. Hij probeert uit te vinden wie hij is, maar weet het peg niet zeker. , Hij zoekt zijn weg, dieper dan diep, stiller dan stil.? Zegt Sam op bla dzijde 75. Het is een opmerking die hij maakt nadat h! ij zijn gedachten op een rijtje heeft gezet over de gebeurtenissen die hij de laatste tijd had meegemaakt: begrafenissen, een zieke moeder, zijn vader die eigenlijk alleen maar van zijn moeder en niet van zijn kinderen houdt (of zo ervaart Sam dat) en de drukte thuis. Een typisch puberaal trekje: Hij voelt zich verloren, er gebeurd van alles om hem heen en hij is er achter hoe hij hier precies mee moet omgaan. C.1. Het zwembad, de herinneringen naar zijn moeder in het leven wat voor eeuwig zou moeten duren maar het niet doet. (verhaalmotief). 2. De begrafenissen. Er komt een einde aan het leven, er is niet zoiets als een oneindig zwembad. 3. Het weglopen van Sam. Op eigen benen staan, jezelf vinden en uiteindelijk in staat zijn om thuis te kunnen komen. D. E. 2.1A.De zwembaden die Sam stiekem bezoekt zijn het belangrijkste. Bij het zwembad komt Sam tot rust. Het is de plek waar hij alles op een rijtje kan zetten, de zorgen van zich af kan zwemmen en het zwembad is het symbool van z ijn levensweg. Zwemmen deed hij graag met zijn moeder die het hem heeft geleerd, toen zij niet meer kon zwemmen in verband met haar ziekte, ging hij alleen. Zelfs na haar dood heeft hij de wens om te zwemmen en haar weer terug te vinden in het pissing. Hij wil haar terug in zijn leven, maar dit kan niet meer. Hij zou willen dat er geen einde aan het leven komt, zoals een zwembad waar de rand niet te bereiken is, maar dat bestaat niet. Hij houdt er niet van als hij niet kan zien wat er onder water zwemt, zoals in de zee. Een zwembad is leeg en helder. Sam zou het liefste willen dat het leven ook zo was. Helder, duidelijk, zodat hij zou weten waar hij aan toe is. B.Ja, het zwembad, het symbool van Sam zijn leven, of zoals hij zou willen dat het zou zijn, zit vol vragen. Hij uit er zijn emoties en vraagstukken. Het hoofdthema van het boek is de pubertijd en in de pubertijd komen deze dingen met name aan bod. 2.2I. II. III. IV. V. 3.EvaluatieHet is een boek wat zo luchtig geschreven is, dat je het in een dag uit hebt. Het is het alled! aagse leven van iemand van mijn leeftijd. Zijn ietwat ironische kijk op sommige dingen in het leven sluiten compleet aan op mijn eigen hersenkronkels die zo nu willen opspelen, om te lezen dat een ander ze ook heeft, vond ik hartstikke interessant. Verder is het een tamelijk komisch boek door de manier waarop er geschreven is, de fijne en zo passende woordkeuze. Naast het luchtige zit er tamelijk diepe thematiek in. Het verhaal gaat steeds dieper. Dit trekt mij over het algemeen wel in een boek, omdat je er zo ook nog iets van leert. Dit was het eerste boek dat ik van Adriaan Jaeggi heb gelezen en ik moet zeggen dat hij een zeer verfrissende schrijfstijl in de positieve zin heeft. Een boek dat aan te raden is voor jong en oud. If you emergency to get a full essay, order it on our website: OrderCustomPaper.com

If you want to get a full essay, visit our page: write my paper

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.